Бичигт дэх гаалийн газрын хамт олон тохижилтын ажил хийлээ

Шинэ мэдээ

Бичигт дэх гаалийн газрын хамт олон  2018 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр тус газрын гаалийн хяналтын бүсийн гадна хашаа, хяналтын бүсэд байрлах бараа тээврийн хэрэгслийг  шалгах тавцан, 8 айлын орон сууцны гадна байрлах хөшөө, тоглоомын талбайг сэргээн засварлав.

БИЧИГТ ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗАР

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *