Цагийн хуваарь

Бичигт боомтын 2017 онд ажиллах цагийн хуваарь

Монгол Улсын болон БНХАУ-ын 2017 онд нийтээр амрах баярын өдрүүдэд боомтын амрах хуваарь