19-р талбай

Дорнод аймгийн Матад сумын нутагт орших Петрочайна Дачинтамсаг Монгол ХХК 19-р талбай гаалийн хяналтын бүс нь МУГЕГ-ын даргын 2013 оны 12-р сарын 6-ны өдрийн А/252 тоот тушаалаар байгуулагдсан.