ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2016 ОНЫ А/83 ДУГААР ТУШААЛ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ   2016 оны 12 сарын 12 өдөр                                                                                                                Дугаар А/83                                                      […]

Continue Reading

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2016 ОНЫ А/80 ДУГААР ДУШААЛ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2016 оны 12 сарын 12 өдөр А/80Дугаар                                                  ________________________________ Улаанбаатар хот Журам батлах тухай Гаалийн тухай хуулийн 232 дугаар зүйлийн 232.2 дахь хэсэг, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 1."Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх цахилгаан эрчим хүчинд гаалийн хяналт тавих, бүрдүүлэлт хийх […]

Continue Reading

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2016 ОНЫ А/93 ТООТ ТУШААЛ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ   2016 оны 12 сарын 25 өдөр                                               Дугаар А/93                                                   Упаанбаатар хот Журам батлах тухай   Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай" Улсын Их Хурлын 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 4 дүгээр тогтоолын 3 дахь заалтаар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч […]

Continue Reading

ГЕГ-Н ДАРГЫН 2012 ОНЫ А/160 ТООТ ТУШААЛ

  ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ                             2012 оны 9 дүгээр                                                                                                  сарын 13-ны өдөр                                                            Дугаар А/160                                          […]

Continue Reading

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ №А/26 ТООТ ТУШААЛ

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ   2017оны 02 сарын 14 өдөр                                           Дугаар ..А/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Улаанбаатар хот Журам батлах тухай   Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэххэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711 1.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолын 2 дахь заалт, Гаалийн ерөнхий газрын Мэргэжлийн зөвлөлийн 2017 […]

Continue Reading

ГААЛИЙН АРИУН ШУДАРГА ЁСНЫ ТУХАЙ ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУНХАГЛАЛ

ГААЛИЙН АРИУН ШУДАРГА ЁСНЫ ТУХАЙ ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУНХАГЛАЛ (1993 оны 7 дугаар сарын 7 –нд батлагдсан Арушагийн тунхаглал) Дэлхийн Гаалийн байгууллага (ДГБ) – аас Гааль бол эдийн засгийг үр ашигтай хөгжүүлэх нэг гол хэрэгсэл болохын зэрэгцээ хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх, контрабандын үйлдэлтэй тэмцэхэд амин чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг ТЭМДЭГЛЭН:    Авилгал нь аливаа нийгмийн […]

Continue Reading