Бичигт дэх гаалийн газраас улсын хил нэвтэрч буй зорчигчдод Монгол Улсын хууль, тогтоомж, журмыг Хятад хэлээр, БНХАУ-ын холбогдох хууль, тогтоомж, журмыг Монгол хэл дээр орчуулан гарын авлага бэлтгэн танилцуулав

Шинэ мэдээ

Бичигт дэх гаалийн газраас улсын хил нэвтэрч буй зорчигчдод Монгол Улсын хууль, тогтоомж, журмыг Хятад хэлээр, БНХАУ-ын холбогдох хууль, тогтоомж, журмыг Монгол хэл дээр орчуулан гарын авлага бэлтгэн танилцуулав