Бичигт дэх гаалийн газар харьяа гаалийн хяналтын бүсүүдэд ажиллаж байгаа гаалийн улсын байцаагч нарынхаа үйл ажиллагааг онлайнаар хянаж, мэдээ мэдээллийг хурдан шуурхай дамжуулах,  хурал хийх боломжтой боллоо

Шинэ мэдээ

Бичигт дэх гаалийн газар харьяа гаалийн хяналтын бүсүүдэд ажиллаж байгаа гаалийн улсын байцаагч нарынхаа үйл ажиллагааг онлайнаар хянаж, мэдээ мэдээллийг хурдан шуурхай дамжуулах,  хурал хийх боломжтой боллоо.