Гаалийн ерөнхий газрын даргын нэрэмжит үзлэг болон гаалийн улсын байцаагчийн мэргэшлийн түвшин тогтоох шалгалт өглөө

Шинэ мэдээ

Гаалийн ерөнхий газрын даргын нэрэмжит үзлэг болон гаалийн улсын байцаагчийн мэргэшлийн түвшин тогтоох шалгалтыг Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх газрын орлогч дарга бөгөөд хууль сахиулах хэлтсийн дарга Л.Очгэрэлээр ахлуулсан ажлын хэсэг тус гаалийн газарт амжилттай зохион байгууллаа.