ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2016 ОНЫ А/83 ДУГААР ТУШААЛ

Журам

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2016 оны 12 сарын 12 өдөр                                                                                                                Дугаар А/83                                                                                                                             Улаанбаатар хот

 

Харьяа байгууллагын эрх хэмжээг тодорхой бараагаар хязгаарлах тухай

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.10 дахь хэсэг, Гаалийн тухай хуулийн 2711 дүгээр зүйлийн 2711.1.9 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. Согтууруулах ундааг Сүхбаатар, Алтанбулаг, Замын-Үүд, Буянт-Ухаа боомтоор, Цагааннуур боомтоор зөвхөн шар айраг нэвтрүүлж байхаар тогтоосугай.
  2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт шалгалтын газар /Э.Мөнхөө/-т даалгасугай.
  3. Тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2004 оны 649, 2007 оны 062 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
  4. Энэхүү тушаалыг 2016 оны 01 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

ДАРГА                                Б.АСРАЛТ