Оросын Холбооны Улс, Гаалийн ерөнхий газрын гаалийн зөрчилтэй тэмцэх газраас “Мансууруулах эм, сэтгэцэт нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтэнд тавих гаалийн хяналт” сэдэвт сургалтанд хамрагдав.

Сургалт, сурталчилгаа

Гаалийн ерөнхий газрын  Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх газар, Оросын Холбооны улсын Холбооны гаалийн албаны Контрабандтай тэмцэх ерөнхий газрын хоорондын хамтын ажиллагааны протоколын хүрээнд тус газрын М,В Колесников  2017 оны 09 дүгээр сарын 21-нээс  28-ны өдрүүдэд монголын гаалийн ажилтнуудад зохион байгуулсан “Мансууруулах эм, сэтгэцэт нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтэнд тавих гаалийн хяналт” сэдэвт нийт 9  хоногийн сургалтанд ГУАБ Н.Отгонбаяр ГУБ С.Сүхсайхан нар хамрагдав.