Нүүрс тээвэрлэгч аж ахуй нэгжийн удирдлагуудтай нүүрс тээврийн хэрэгсэлийн битүүмжлэл сайжруулах талаар уулзалт зохион байгуулав

Шинэ мэдээ

Бичигт дэх гаалийн газрын дарга С.Батдамба, Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн албаны дарга Б.Одонгэрэл, Гаалийн зөрчил хэрэг бүртгэгч гаалийн улсын ахлах байцаагч Н.Отгонбаяр нар бичигт дэх авто замын шалган нэвтрүүлэх боомтоор нүүрс экспортлодог 8 аж ахуй нэг байгууллагын удирдлагуудтай 2017 оны 11сарын 28 өдөр уулзалт зохион байгуулав.

Уулзалтаар нүүрс ачсан авто тээврийн хэрэгсэлийн битүүмжлэл, сайжруулах чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажиллаа.

Бичигт дэх гаалийн газрын дарга С.Батдамба, Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн албаны дарга Б.Одонгэрэл, Гаалийн зөрчил хэрэг бүртгэгч гаалийн улсын ахлах байцаагч Н.Отгонбаяр нар бичигт дэх авто замын шалган нэвтрүүлэх боомтоор нүүрс экспортлодог 8 аж ахуй нэг байгууллагын удирдлагуудтай 2017 оны 11сарын 28 өдөр уулзалт зохион байгуулав.

Уулзалтаар нүүрс ачсан авто тээврийн хэрэгсэлийн битүүмжлэл, сайжруулах чиглэлээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажиллаа