19-р талбай

“Тосон –Уул 19 дүгээр талбай” дахь Гаалийн хяналтын бүс: Дорнод аймгийн Матад сумын нутагт орших “Петрочайна Дачинтамсаг Монгол” ХХК 19-р талбай гаалийн хяналтын бүс нь ГЕГ-ын даргын 2013 оны 12-р сарын 06-ны өдрийн А/252 тоот тушаалаар байгуулагдсан.