АНДЫН-ЭЛЧ ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮС

Андын-элчГаалийн хяналтын бүс: ГЕГ-ын даргын 2018.05.30 өдрийн А/101 тоот тушаалаар 3 жил хугацаатай байгуулагдсан. Нүүрс, уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг экспортонд гаргадаг.

Гаалийн хяналтын бүс
Нүүрсний ачилт
Авто пүү